Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

9 ZLOT * MOTOCYKLOWY ASIN 2017

REGULAMI 9 ZLOTU MOTOCYKLOWEGO - ASIN 2017
w dniu 24.06.2017 - asin - ul. Wodna - Amfiteatr.


1. Za teren Zlotu uznawana jest ulica Wodna wraz z mostem nad Jeziorem Zamkowym,
oraz miejsca asiskiego Amfiteatru oznaczone w specjalny sposb.

2. WZlocie moe uczestniczy osoba posiadajca motocykl, lub bdca pasaerem kierowcy.

3. Udzia w Zlocie jest nieodpatny

4. W czasie Zlotu kady motocykl i inny pojazd naley wystawi do wydzielonego,
wskazanego przez Organizatorw parku maszyn w tym przypadku ul. Wodna cznie zmostem (lewa strona).

5. Poza bezpiecznym dojazdem do miejsca postoju maszyn obowizuje cakowity zakaz jazdy po terenie Zlotu.

6. Za zachowanie Uczestnikw na i po za terenem Zlotu Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialnoci.
Oznacza to, e kady z uczestnikw Zlotu ponosi odpowiedzialno cywiln i karn za wasne zachowanie.

7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialnoci za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestnikw imprezy,
oraz do ich sprztu, jak i za szkody i straty spowodowane porednio i bezporednio w stosunku do osb trzecich.

8. Osoby maoletnie uczestnicz w Zlocie na wyczn odpowiedzialno osb,
ktre sprawuj nad nimi piecz.

9. Kady uczestnik Zlotu, speniajcy w/w warunki uczestnictwa ma prawo wzi udzia
w paradzie motocykli.

10. Z chwil zakoczenia Parady Motocyklowej, Zlot ulega rozwizaniu.


Warunki uczestnictwa w Paradzie Motocyklowej:


1. Uczestnik Parady ma obowizek przestrzegania przepisw ruchu drogowego.

2. Uczestnikw Parady obowizuj kaski ochronne.

3. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest posiadanie motocykla z wanymi badaniami technicznymi,
ktry posiada ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu.

4. Kady uczestnik- kierowca parady musi mie uprawnienia niezbdne do kierowaniaswoim pojazdem.

5. WParadzie mog uczestniczy jedynie osoby nie bdce pod wpywem alkoholu,
lub innych rodkw odurzajcych.

6. Uczestnicy Parady maj obowizek jazdy w uformowanej kolumnie z prdkoci ustalon przez prowadzcego kolumn,
zakaz jej opuszczania , wyprzedzania, wjedania na chodniki z zachowaniem najwyszego poziomu bezpieczestwa
dla siebie, innych uczestnikw Parady oraz widzw.

7. Kolumn Parady prowadzi oznaczony samochd policyjny - pilotujcy, ktrego bezwzgldnie nie wolno wyprzedza.

8. Kolumn Parady zamyka oznaczony samochd z ratownikiem medycznym.

9. Organizatorzy maja prawo zabroni uczestniczenia w Paradzie kademu,kogo zachowani mogoby wpyn
na bezpieczestwo Uczestnikw i widzw.

10. Osoby stwarzajce w sposb oczywisty bezporednie zagroenie dla ycia lub zdrowialudzkiego,
a take chronionego mienia bd ujmowane w celu oddania Policji.

11. Uczestnicy Zlotu bd poinformowani o bezwzgldnym podporzdkowaniu si decyzjom
Organizatorw i sub porzdkowych, oraz znakom i sygnaom na drodze.

12. Wszelkie wystpki uczestnikw Zlotu i niestosowanie si do Regulaminu Zlotu spowoduj wykluczenie z imprezy.

13. System komunikowania si: z policj obywa si bdzie poprzez telefon komrkowy orazkrtkofalwki
midzy prowadzcym a zamykajcym parad Organizatorem.

14. Kady z uczestnikw zapozna si z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie.

15. Organizator utrwala rwnie przebieg Zlotu - Parady dla celw dokumentacji orazpromocji lub reklamy imprezy
i imprez w przyszych latach, organizatora oraz sponsorw.

16. Wizerunek osb przebywajcych na terenie imprezy moe zosta utrwalony, a nastpnie rozpowszechniony
dla celw dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych orazpromocyjnych.


 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl