Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Przegld Widowisk Boonarodzeniowych

ZAPRASZAMY DO GALERII

19 stycznia 2017 r. odby si XXIII Powiatowy Przegld Widowisk Boonarodzeniowych
i Zapustnych asin '2017, ktrego organizatorami s Miejsko - Gminny Orodek Kultury i w asinie oraz Starostwo Powiatowe w Grudzidzu. W tegorocznym Przegldzie wzio udzia 5 grup teatralnych: Zesp Teatralny "Rajskie Nutki" z Zespou Szk i Placwek Nr 1 w wieciu nad Os, Szkolny Teatr "Galimatias" z Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w asinie, Zesp Teatralny ?Emmanuel? z Zespou Szk Publicznych w asinie, Zesp Teatralny ze Szkoy Podstawowej w Zawdzie, Zesp Animacji Kultury z Placwki Opiekuczo - Wychowawczej w Wydrznie.
Prezentacje oceniao jury w skadzie: pani Ewa Paszkowska (przewodniczca), dowiadczony pedagog, wieloletni nauczyciel jzyka polskiego; pani Barbara Kosior, przez wiele lat wychowawca w Przedszkolu Miejskim w asinie, obecnie dyrektor Biblioteki Publicznej w asinie; pani Halina Osiska, Radna Rady Miejskiej asin, dziaajca w Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Spoecznej, Kultury i Sportu. Jury oceniajc wystpy zwracao szczegln uwag na: dobr repertuaru, oglny wyraz artystyczny, ruch sceniczny, stroje, rekwizyty, scenografi.
Przyznano nastpujca miejsca:
I miejsce:
Zesp Animacji Kultury, Placwka Opiekuczo - Wychowawcza w Wydrznie,
(opiekun grupy pan Cezariusz Rogowski)
II miejsce:
Zesp Teatralny "Rajskie Nutki", Zesp Szk i Placwek Nr 1 w wieciu nad Os,
(opiekun grupy pani Katarzyna Martko)
III miejsce:
Zesp Teatralny, Szkoa Podstawowa w Zawdzie, (opiekun grupy pani Iwona Zyskowska)

Wyoniono take najlepszego aktora Przegldu, nagrod przyznano Kacprowi Bielawskiemu ze Szkoy Podstawowej w Zawdzie.

Zwyciskie zespoy otrzymay nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Grudzidzu, a dla wszystkich formacji Dom Kultury przygotowa pamitkowe statuetki oraz dyplomy. Nagrody wrczali: pan Sawomir Piernicki Sekretarz Powiatu Grudzidzkiego, pan Krzysztof Klonowski Przewodniczcy Rady Powiatu Grudzidzkiego, pan Rafa Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy asin oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko - Gminnego Orodka Kultury w asinie.

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl