Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Festiwal Piosenki WESOA NUTKA

ZAPRASZAMY DO GALERII

7 kwietnia odbya si pita edycja Festiwalu Piosenki "Wesoa Nutka" asin '2017, ktrego organizatorami s: Miejsko-Gminny Orodek Kultury w asinie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Patronat nad imprez jak co roku obja Rada Miejska asin z panem Przewodniczcym Rafaem Radackim na czele.

Pan Marek Czarnuch Dyrektor M-GOK asin powita uczestnikw Festiwalu, jury, nauczycieli, opiekunw, rodzicw oraz zaproszonych goci pana Rafaa Kobylskiego Burmistrza Miasta i Gminy asin, pani Renat Janczak Zastpc Burmistrza Miasta i Gminy asin, pana Rafaa Radackiego Przewodniczcego Rady Miejskiej asin. Zaproszenie na imprez przyjli rwnie radni Rady Miejskiej asin pani Magorzata Strug i pan Janusz Heinrich.

Festiwal mia charakter eliminacji do XXIII Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "AWANS '17" - Ciechocinek '2017 oraz XVI Kujawsko-Pomorskiego Modzieowego Przegldu Piosenki "DEBIUT '17" - nin '2017.

Do konkursu zgoszonych zostao 72 wokalistw oraz 7 zespow, cznie na scenie Domu Kultury zaprezentowao si 113 modych artystw. Uczestnicy reprezentowali 19 placwek z nastpujcych gmin: Rogno (Szkoa Podstawowa Rogno), wiecie n/Os (Szkoa Podstawowa Linowo, Szkoa Podstawowa Lisnowo, Szkoa Podstawowa wiecie n/Os, Gimnazjum wiecie n/Os), Miasto Grudzidz (Gimnazjum Nr 7 Grudzidz, Szkoa Podstawowa Grudzidz - Wgrowo, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudzidz), Gruta (Szkoa Podstawowa Nicwad), Jabonowo Pomorskie (Centrum Kultury i Sportu Jabonowo Pomorskie), Dragacz (Przedszkole Grupa, Szkoa Podstawowa Grupa, wietlica "Soneczny Krg" przy Orodku dla Cudzoziemcw w Grupie), Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec Pomorski, asin (Szkoa Podstawowa asin, Szkoa Podstawowa Szonowo, Szkoa Podstawowa Zawda, Gimnazjum Nr 2 Jankowice, Gimnazjum Nr 1 asin, Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin).

Prezentacje dzieci i modziey oceniao jury w skadzie: pan Roman Fieberg muzyk z Wojewdzkiego Orodka Kultury w Bydgoszczy, zajmujcy si edukacj muzyczn modziey - przewodniczcy jury oraz pan Czesaw Jdrzejewski - muzyk, dowiadczony pedagog, wieloletni nauczyciel muzyki. Komisja oceniaa uczestnikw w nastpujcych kategoriach: solici (Przedszkola i klasy "0", Szkoy Podstawowe klasy I-III, Szkoy Podstawowe klasy IV-VI, Gimnazjum +), zespoy wokalne oraz zespoy wokalno-instrumentalne. Jury oceniao przede wszystkim dobr repertuaru dostosowany do wieku i moliwoci wokalnych, interpretacj wykonywanego utworu, ekspresj estradow, oglny wyraz artystyczny, oryginalno. Po przesuchaniu wszystkich uczestnikw jury postanowio przyzna nagrody, wyrnienia oraz zaproszenia na XXIII Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "AWANS '17" - nin '2017 i XVI Kujawsko-Pomorski Modzieowy Przegld Piosenki "DEBIUT '17" - Ciechocinek '2017.

kat. I: solici, Przedszkola i klasy "0"
I m-ce Larysa Kli - Przedszkole Grupa
II m-ce Lena Kara - Szkoa Podstawowa Grudzidz - Wgrowo

kat. II: solici, Szkoy Podstawowe - klasy I-III

I m-ce Kaja Gburczyk - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudzidz (zap. AVANS nin 2017)
II m-ce Kinga Kamiska - Szkoa Podstawowa Zawda
III m-ce Natalia Reska - Szkoa Podstawowa Grudzidz - Wgrowo
wyr. Nadia Jasiska - Szkoa Podstawowa asin

kat. III: solici, Szkoy Podstawowe, klasy IV-VI

I m-ce Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin (zap.AVANS nin 2017)
II m-ce Julia Strzelecka - Centrum Kultury i Sportu Jabonowo Pomorskie (zap.AVANS nin 2017)
III m-ce Amelia Piasta - Szkoa Podstawowa wiecie n/Os
wyr. Julia Dbrowska - Szkoa Podstawowa Szonowo

kat. IV: solici, Gimnazjum +

I m-ce Paulina Krzyanowska - Gimnazjum wiecie n/Os
II m-ce Julia Szynicka - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudzidz
III m-ce Marika Andrik - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudzidz
wyr. Monika Merholc - Gimnazjum Nr 1 asin (zap.AVANS nin 2017 )

Zaproszenia do XVI Kujawsko-Pomorski Modzieowy Przegld Piosenki "DEBIUT '17" - Ciechocinek '2017.

Agata Gorczewska - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin
Natalia Nartowska - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin
Marta Gronek - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin
Weronika Strzelecka - Centrum Kultury i Sportu Jabonowo Pomorskie

kat. V: zespoy wokalne

I m-ce Zesp "Piciolinia" - Szkoa Podstawowa Lisnowo
II m-ce "Tercet Wokalny" - Centrum Kultury i Sportu Jabonowo Pomorskie
III m-ce Zesp "Violins" - Szkoa Podstawowa Grupa

kat. VI: zespoy wokalno-instrumentalne

I m-ce Zesp "Rajskie Nutki" - Gimnazjum wiecie n/Os
II m-ce Zesp "Out of Control" - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudzidz
II m-ce Zesp wokalno-instrumentalny - Szkoa Podstawowa Grudzidz - Wgrowo

Nagroda specjalna Dyrektora M-GOK

Zuzanna Grodzka (kat. II: solici, Szkoy Podstawowe - klasy I-III) - Centrum Kultury i Sportu Jabonowo Pomorskie.


Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin oraz pamitkowe statuetki ufundowane przez Rad Miejsk asin, natomiast wszystkie osoby biorce udzia w Festiwalu dyplomy przygotowane przez Dom Kultury.

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl