Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Sztab WOP asin

Podczas XXV Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 15 stycznia 2017 r. dziki hojnoci mieszkacw miasta i gminy asin
Sztab WOP zebra kwot 27.289,14 z.
Na terenie gminy kwestowao 62 wolontariuszy z Przedszkola Miejskiego w asinie; Zespou Szk Publicznych w asinie; Szk Podstawowych w Wydrznie, Zawdzie i Szonowie;
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach oraz Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w asinie.
Spord wolontariuszy najwicej zebrali:Igor Kobylski - 759,66 z, Wiktor Bernaciak - 661,74 z obaj z Przedszkola Miejskiego w asiniea take Emilia Nartowska - 675,50 z uczennica Szkoy Podstawowej w asinie.
XXV Fina WOP odby si tak jak zawsze w sali widowiskowej Miejko - Gminnego Orodka Kultury w asinie, gdzie zgromadzona publiczno wysuchaa koncertw w wykonaniu zespou wokalno - muzycznego "DORIS BAND" z Grudzidza oraz "Duetu wokalnego FM" z Grudzidza - w skadzie Edmund Otremba i Teresa Chodyna.
Na scenie Domu Kultury z recitalem wystpia take dziecico - modzieowa Sekcja Wokalna M-GOK.
W przerwach midzy wystpami pan Marek Czarnuch Szef Sztabu WOP asin prowadzi licytacje przedmiotw rkodzielniczych, ktre przygotoway m.in. rodowiskowy Dom Samopomocy w asinie, Warsztaty Terapii Zajciowej w asinie, Sekcja Plastyczna M-GOK. Licytowano take pamitkowe przedmioty Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, Domu Kultury, a take gadety przekazane przez firmy i osoby prywatne. Najwyej zlicytowano: kurs prawa jazdy - 800 z, skok ze spadochronem - 700 z, malutkie serduszko - pins WOP w szkatuce i obraz - zdjcie Ratusza wykonane w technice HDR za 650 z, flag z podpisami polskich skoczkw narciarskich (Kamil Stoch, Piotr ya, ).
W licytacjach bardzo chtnie uczestniczyli mieszkacy miasta i gminy asin
wraz z panem Burmistrzem Rafaem Kobylskim oraz panem Przewodniczcym Rady Miejskiej Rafaem Radackim.
Na zakoczenie imprezy obejrzano tradycyjne wiateko do Nieba.

Sztab WOP asin skada serdeczne podzikowania wolontariuszom, darczycom, nabywcom licytowanych przedmiotw oraz wystpujcym artystom.

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl