Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Diecezjalny Przegld Kold asin 2017

GALERIA

14 grudnia br. odby si I Rejonowy Przegld Kold i Pastoraek Diecezji Toruskiej im. Ks. Witolda Weinbergera asin '2017, ktrego organizatorem jest: Miejsko-Gminny Orodek Kultury w asinie. Patronat honorowy nad imprez objli: Burmistrz Miasta i Gminy asin oraz parafia p.w. w. Katarzyny w asinie.

Konkurs skierowany by do uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowankw placwek owiatowo - wychowawczych, opiekuczych, kulturalnych, parafialnych. Do Przegldu zgosio sie 29 wokalistw oraz 11 zespow, co dao czn grup 126 modych artystw. Uczestnicy reprezentowali nastpujce rejony: asin, Grudzidz, Radzy Chemiski, Jabonowo Pomorskie.

Prezentacje dzieci i modziey oceniao jury w skadzie: pani Ewa Dzik oraz pan Jarosaw Gsiorowski, dowiadczeni muzycy z Grudzidza. Komisja oceniaa uczestnikw w VI kategoriach: I solici: 7-9 lat, II solici: 10-12 lat, III solici: 13-15 lat, IV solici: 16-18 lat, V zespoy wokalne: wikszo skadu do 13 lat, VI zespoy wokalne: wikszo skadu powyej 13 lat. Jury oceniao przede wszystkim dobr repertuaru dostosowany do wieku i moliwoci wokalnych, interpretacj wykonywanego utworu, ekspresj estradow, oglny wyraz artystyczny, oryginalno. Po przesuchaniu wszystkich uczestnikw jury postanowio przyzna nagrody, wyrnienia:

kat. I: solici 7-9 lat

I m-ce Kinga Kamiska - Szkoa Podstawowa Zawda
II m-ce Lena Winiewska - Szkoa Podstawowa wiecie n/Os
III m-ce Oliwia Wysocka - Szkoa Podstawowa Zawda
wyr. Nadia Jasiska - Szkoa Podstawowa asin

kat. II: solici 10-12 lat

I m-ce Maciej Filbrandt - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin
II m-ce Angelika Gurak - Szkoa Podstawowa wiecie n/Os
III m-ce Julia Pietkiewicz- Szkoa Podstawowa asin
wyr. Hanna Olech - Szkoa Podstawowa Zawda

kat. III: solici 13-15 lat

I m-ce Zuzanna Angowska - Gminne Centrum Kultury Gruta
II m-ce Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Orodek Kultury asin
III m-ce Agata Wilk - Gminny Orodek Kultury wiecie n/Os
wyr. Paulina Krzyanowska - Gimnazjum wiecie n/Os

kat. IV: solici 16-18 lat

I m-ce Wiktoria Siwiec - Zesp Szk Ekonomicznych Grudzidz
II m-ce Marta Gronek - II Liceum Oglnoksztacce Grudzidz
III m-ce Natalia Maksim - Zesp Szk Ponadgimnazjalnych asin
wyr. Dajana Niedzielska- Gminny Orodek Kultury wiecie n/Os

kat. V: zespoy wokalne, wikszo skadu do 13 lat

I m-ce Zesp "Piciolinia" - Szkoa Podstawowa Lisnowo
II m-ce Zesp wokalny - Szkoa Podstawowa Nicwad
III m-ce Zesp wokalny - Szkoa Podstawowa Sup

kat. VI: zespoy wokalne, wikszo skadu powyej 13 lat

I m-ce Zesp "Rajskie Nutki" - Gimnazjum wiecie n/Os
II m-ce Schola "Cantate Deo" - Parafia p.w. w. Katarzyny asin

Laureaci otrzymali pamitkowe statuetki ufundowane przez Parafi p.w. w. Katarzyny w asinie, natomiast wszystkie osoby biorce udzia w Przegldzie dyplomy przygotowane przez Dom Kultury. Uczestnikom gratulowali oraz wrczali statuetki i dyplomy pan Rafa Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy asin, pani Renata Janczak Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy asin, pan Rafa Radacki Przewodniczcy Rady Miejskiej asin, ks. kanonik Grzegorz Grabowski Proboszcz Parafii p.w. w. Katarzyny w asinie oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w asinie.


 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl