Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

02.12.2017 * MIKOAJ W ASINIE 2017

2 grudnia w sobotnie przedpoudnie najmodsi mieszkacy gminy asin mieli okazje spotka si z dugo oczekiwanym gociem witym Mikoajem, ktry zawita do miasta podczas imprezy plenerowej pn. "Mikoaj w asinie". Uczestnikw spotkania przywitali pan Rafa Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy asin, pan Rafa Radacki Przewodniczcy Rady Miejskiej asin oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w asinie. Udzia w imprezie miao take Starostwo Powiatowe w Grudzidzu, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Klonowskiego Przewodniczcy Rady Powiatu.

Podczas imprezy zebrani obejrzeli programy artystyczne przygotowane przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w asinie i Szkoy Podstawowej w Zawdzie oraz modzie z Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w asinie Jankowicach oraz sekcji wokalnej i grupy wokalnej dziaajcych przy M-GOK asin. Uczestnicy imprezy mogli skosztowa ciasta, ciasteczka, sodycze oraz sodkie przekski, przygotowane przez Koa Gospody Wiejskich: asin, Kozowo i Goczaki oraz Firm VIVAT z asina. Odby si rwnie kiermasz witeczny stoisk: Warsztatw Terapii Zajciowej z asina, rodowiskowego Domu Samopomocy z asina, Gimnazjum Nr 2 z Jankowic, Szkoy Podstawowej z Wydrzna oraz Stowarzyszenia Przyjaci asiskiego Jagielloczyka dziaajcego przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w asinie. Tego dnia mieszkacy mogli take obejrze seanse filmowe w Kinie 7 D.

Ogoszono wyniki Konkursu Literacko-Plastycznego "List do witego Mikoaja", ktrego organizatorem by M-GOK asin. Do konkursu zgoszono 101 prac z oddziaw przedszkolnych i szk z Zawdy (53), Wydrzna (30), oraz asina (18). Konkurs skierowany by do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prace oceniane byy w 4 kategoriach wiekowych: I ? przedszkola, II ? dzieci klas I-II, III ? dzieci klas III-IV, IV ? dzieci klas V-VII. W licie do Mikoaja dzieci przekazyway swoje yczenia i pragnienia, tekst listu czyy z wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysunkowymi, malarskimi, powielania i druku, dekoracyjnymi na paszczynie czy wzbogaconymi. Tekst listu mia by napisany odrcznie, modsi uczestnicy (do 6. lat) mieli za zadanie stworzy plastyczn form listu. Wszystkie prace mona obejrze na stronie internetowej www.dk-lasin.pl. Prace oceniane byy pod wzgldem merytorycznym i artystycznym. Kryteria oceny: zgodno tematu pracy z tytuem konkursu, spjno przekazu plastycznego i literackiego, atrakcyjno zastosowanych technik plastycznych, poszukiwanie wasnych sposobw przekazu ? oryginalno formy i treci, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, estetyka wykonania. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamitkowe dyplomy przygotowane przez Dom Kultury.

Autorzy nagrodzonych prac:

kategoria I (Przedszkola)

I m-ce Katarzyna Olech - SP Zawda, oddz. przedsz. kl. "0"

I m-ce Nadia Sonnenfeld - SP Zawda, oddz. przedsz. kl. "0"

II m-ce Julia Kirsz - SP Zawda, oddz. przedsz. kl. "0"

II m-ce Lena Bukowska - SP Zawda, oddz. przedsz. kl. "0"

III m-ce Alan Rosiak - SP Wydrzno, oddz. przedsz. kl. "0"

III m-ce Jowita Kamrowska - Przedszkole Miejskie asin kl. "0"

kategoria II (Szkoy Podstawowe, klasy I-II)

I m-ce Joanna ak - SP Wydrzno, kl. I

I m-ce Zofia Antonina muda - SP Wydrzno, kl. I

II m-ce Laura Pick - SP Zawda, kl. II

III m-ce Alicja Kamiska - SP Zawda, kl. I

Wyr. Inga Weidner - SP Wydrzno, kl. I

Wyr. Wojciech Sucharzewski - SP asin, kl. I b

kategoria III (Szkoy Podstawowe, klasy III-IV)

I m-ce Karolina Drzymalska - SP Wydrzno, kl. III

II m-ce Wiktoria Kamiska - SP Zawda, kl. III

III m-ce Agata Kamrowska - SP asin, kl. III c

Wyr. Monika Chojnicka - SP Wydrzno, kl. III

Wyr. Lena Sucharzewska - SP asin, kl. IV a

kategoria IV (Szkoy Podstawowe, klasy V-VII)

I m-ce Aleksandra Kernstein - SP Wydrzno, kl. VI

II m-ce Arkadiusz Leniak - SP Zawda, kl. VI

III m-ce Aneta Zawada - SP Zawda, kl. VI

Przyznano take nagrod gwn - wymarzony prezent opisany w licie - ktr otrzyma Krzysztof Sikora ze Szkoy Podstawowej w Zawdzie.

Po wrczeniu nagrd wity Mikoaj obdarowywa dzieci paczkami ze sodkociami, ktre ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy asin oraz Miejsko-Gminny Orodek Kultury w asinie. Podczas rozdawania sodyczy dzieciom wykonywano pamitkowe fotografie w towarzystwie witego Mikoaja.

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl