Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

11.11.2016 DZIE NIEPODLEGOCI

Dzi w Polsce brzmi Mazurek.

Dzisiaj radoci kanonada!

Witamy wszyscy Niepodlego

I Jedenasty listopada ...

asiskie obchody Narodowego wita Niepodlegoci rozpoczy si w pitek o godz. 10.00 11 listopada msz wit w kociele pw. w. Katarzyny, ktr koncelebrowa proboszcz parafiiks. kanonik Grzegorz Grabowski. W trakcie mszy modzie z Zespou Szk Ponadgimnazjalnychw asinie przedstawia monta sowno-muzyczny powicony witu 11 listopada przygotowany pod kierunkiem pani Ilony Herzberg nauczyciela z ZSP. Zgromadzeni w kociele parafinie wysuchali wierszy i pieni patriotycznych oraz krtkiego rysu historycznego traktujcego o wydarzeniach, ktre przyczyniy si do odzyskania przez Polsk niepodlegoci w 19 18 roku po 123 latach zaborw.

Po zakoczeniu mszy nastpi przemarsz pocztw sztandarowych, delegacji, instytucji oraz mieszkacw miasta i gminy asin na plac przy Pomniku Pomordowanych na Magdalence, gdzie odbyy si oficjalne uroczystoci, ktre poprowadzi pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Orodka Kultury i Sportu w asinie. Po okolicznociowym wystpieniu pana Rafaa Kobylskiego Burmistrza Miasta i Gminy asin pod tablic pamitkow delegacje zoyy wizanki i kwiaty. Wrd delegacji znaleli si: Urzd Miasta i Gminy asin, Rada Miejska asin, Rada Powiatu Grudzidzkiego, Dom Kultury asin, Ochotnicza Stra Poarna asin, Posterunek Policji asin, Bak Spdzielczy asin, Zakad Gospodarki Kumunalnej asin, firmy Bespol i Beczkopol, przedstawiciele Samoobrony i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przedszkole Miejskie asin, Szkoy z terenu miasta i gminy asin. Nastpnie ks. proboszcz odmwi modlitw za polegych a po wyprowadzeniu pocztw sztandarowych uroczystoci przeniosy si do pobliskiego Parku Miejskiego, skd o godz. 11.30 wystartowa Bieg Niepodlegoci ulicami miasta. W biegu wzio udzia okoo 150 uczestnikw, ze Szk Podstawowych w asinie, Zawdzie, Szonowie i Wydrznie, Gimnazjw z Jankowic i asina oraz Zespou Szk Ponadgimnazjalnych. Z dziemi i modzie biegli nauczyciele wychowania fizycznego, ktrzy utrzymali wspln prdko biegu i nadawali tempo dostosowane do moliwoci wszystkich startujcych. Dla zapewnienia bezpieczestwa biegu przed uczestnikami porusza si radiowz policji z Komisariatu w asinie. Uczestnicy biegli w dwch grupach wiekowych, na dwch rnych trasach: I grupa, dzieci ze Szk Podstawowych pokonay tras z Parku Miejskiego, ulic Dworcow, 700-lecia na rynek i z powrotem na miejsce startu; II grupa, modzie z Gimnazjw i Zespou Szk Ponadgimnazjalnych pokonaa dusz tras ulicami: Dworcowa, Podmurna, Zamkowa, Kocielna, Rynek, 700-lecia, Dworcowa do mety. Wszyscy biorcy udzia w biegu otrzymali pamitkowe medale przygotowane przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury i Sportu w asinie, ktre wrczali pan Rafa Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy asin, pani Renata Janczak Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy asin, pan Rafa Radacki Przewodniczcy Rady Miejskiej asin, pan Marek Czarnuch Dyrektor Domu Kultury, pan Marek Bartkowski animator Orlika.

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl